صفحه اصلی


متن آهنگ امیر تتلو به نام تو کوچه ی ما هم عروسی میشه

متن آهنگ امیر تتلو به نام تو کوچه ی ما هم عروسی میشه

متن آهنگ تتلو به نام تو کوچه ی ما هم عروسی میشه

متن آهنگ تو کوچه ی ما هم عروسی میشه تتلو

Amir-tataloo-too-koocheye-ma-ham-aroosi-mishe     

با صد ادا و ترفند زدن و رفتن اینقد که بارشونو بستن

حالشونو از من نپرسو رفتن که رفتن دیگه ام برنگردن اصلا

من از همشون خسته ام ای وای که بعضیا چقد پستن

همه تو دردن یا بی غیرت و تو زدن انگاری بی خوده اصلا رگ

روی گردن

تو کوچه ی ما هم عروسی میشه، حالا میبینی چی میشه ، میبینی

چی میشه

ولی این روزا مهم بود که ببینی میمونه کی پیشت ، میمونه کی

پیشت تو کوچه ی ما هم عروسی میشه، حالا میبینی چی میشه ، میبینی

چی میشه

ولی این روزا مهم بود که ببینی میمونه کی پیشت ، میمونه کی

پیشت همه جا مفت بری مردا اداها دختری

دخترام ۹۰ درصد سرخ آبی اگه کفر نگی

همه چی مفت پرید اما بازم سرپام تو واسه همینه قفلمی

واقعیتا رو میگمو تو ، تو کفه چیزایی که گفتمی

همه جا مار پیچید همه راها مارپیچی

دم خط پایان یهو دیدی زدنت با آرپیچی

یهو دیدی کار پیچید از دنیا عقب چهار هیچی

یهو دیدی نسختو یکی همینجا ته چاه پیچید تو کوچه ی ما هم عروسی میشه، حالا میبینی چی میشه ، میبینی

چی میشه

ولی این روزا مهم بود که ببینی میمونه کی پیشت ، میمونه کی

پیشت تو کوچه ی ما هم عروسی میشه، حالا میبینی چی میشه ، میبینی

چی میشه

ولی این روزا مهم بود که ببینی میمونه کی پیشت ، میمونه کی

پیشت با همه خوبن و با من نه هی منو میکوبنو نامردن

هی میگیرن رو منو ما عمدا مسیرا دورن و نا امنن

با ما لج کردن انگار ما اضافی بودیم بد کردن

ما که راضی بودیم بد کردن آخه ما عاشق بازی بودیم بد کردن تو کوچه ی ما هم عروسی میشه، حالا میبینی چی میشه ، میبینی

چی میشه

ولی این روزا مهم بود که ببینی میمونه کی پیشت ، میمونه کی

پیشت تو کوچه ی ما هم عروسی میشه، حالا میبینی چی میشه ، میبینی

چی میشه

ولی این روزا مهم بود که ببینی میمونه کی پیشت ، میمونه کی

پیشت

 ارسال نظر